משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

הסכמי ממון

החוק המסדיר את העניין:

חוק יחסי ממון בין בני זוג – התשל"ג - 1973 (להלן: “החוק")

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם בכתב הנערך בין בני זוג, בו מסכימים השניים מרצונם ענייני ממון ורכוש בינהם.

הנפקות הסכם הממון:

היות והסכם הממון הוא הסכם הצופה פני עתיד, ההסכם ייכנס לתוקף במקרה של פקיעת הקשר: גירושין, פירוד פטירת אחד מבני הזוג.

בני זוג

המדובר בבני זוג נשואים, או בני זוג שאינן נשואים, לרבות זוגות חד מיניים.

תוקף חוקי של הסכם הממון:

על מנת שהסכם הממון יהיה חוקי, נדרש לקבל אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג

אישור נוטריון להסכם ממון:-

נוטריון יכול לתת תוקף משפטי להסכם ממון שנכרת לפני הנישואין.

כשבני הזוג לא חותמים על הסכם ממון :

כשבני זוג לא חותמים על הסכם ממון בינהם, יחול עליהם הקבוע בסעיף 3 לחוק, הקובע שכל הרכוש שייצבר על ידם (ביחד או לחוד ) במהלך הקשר הזוגי (נשואים או לא נשואים) , ייחשב כרכוש משותף השייך לשניהם באופן משותף, ומשכך יחולק בהתאם במקרה של פרידה, גירושין או פטירה של מי מבני הזוג.

מה גובר הוראות חוק יחסי ממון או הסכם ממון ?

הקבוע בחוק יחסי ממון הוא הסדר ברירת מחדל.

על מנת לגבור על הוראות חוק יחסי ממון יש לערוך הסכם ממון בו יסדירו בני הזוג , בצורה הדדית ומוסכמת, את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה, גירושין, פטירה, באופן המתאים להם, המשקף את רצונם.

כך שעל מנת לגבור על ההוראות הקבועות בחוק יחסי ממון, יש לערוך הסכם ממון.

באיזה רכוש הסכם ממון עוסק?

הסכם ממון עוסק ברכוש קיים – רכוש שנצבר לפני תחילת הקשר - ו/או רכוש עתידי – רכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים.

רכוש קיים:

מדובר ברכוש קיים במועד עריכת הסכם הממון, רכוש שמי מבני הזוג מביא איתו לפני הנשואין או החיים המשותפים.

בהסכם הממון ניתן לקבוע האם במקרה של פרידה, גירושין, פטירה – הרכוש הקיים (לדוגמא דירה שרכש הגבר לפני הנישואין) – יחולק שווה בשווה בין בני הזוג , או שיישאר כרכושו האישי של הגבר.

רכוש עתידי:

מדובר ברכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים ע"י מי מבני הזוג או ע"י שניהם, במהלך תקופת הנישואין או החיים המשותפים.

בהסכם ממון ניתן לקבוע האם במקרה של פרידה, גירושין, פטירה – הרכוש העתידי יהיה שייך לשני בני הזוג או שהשייכות תקבע עפ"י יחס ההשקעה של מי מבני הזוג בנכס או השייכות תקבע לפי הרישום בפועל.

זכויות סוציאליות (ביטוח מנהלים/פנסיה/קרן השתלמות/קופת גמל)

בהסכם ממון ניתן לקבוע האם זכויות סוציאליות של כל אחד מבני הזוג יהיו משותפות או נפרדות.

דירה שנרכשה ע"י סיוע מההורים:-

בהסכם ממון ניתן לקבוע האם הדירה תהיה שייכת לשני בני הזוג לאחר מספר מסוים של שנות נשואים או שהדירה תרשם על שם הילדים.

כמו כן ניתן לקבוע כי הדירה תהיה שייכת באחוזים גדולים יותר למי מבני הזוג שהוריו סייעו ברכישת הדירה, לדוגמא: 80%, 20%.

קורת גג לאחד מבני הזוג:-

בהסכם ממון ניתן לקבוע כי אחד מבני הזוג יישאר לגור בדירה , וכך להבטיח קורת גג.

חלוקת נכסיי קריירה/ מוניטין:-

בהסכם ממון ניתן לקבוע קרטריונים לחלוקה .

ירושות ומתנות:-

בהסכם ממון ניתן להגן על ירושות ומתנות שייתקבלו בעתיד.

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (ק-2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר המשרד: www.yafit-law.co.il

עורכת דין יפית לוי

הסכמי ממון - יפית לוי עורכת דין

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו